Fåglar på Rapsodivägen
Rolf Larsson
2015-09-11

page 1 of 8 Next

Ff Duvhök (Accipiter gentilis)_RF08395 Ib Fiskmås (Larus canus)_RLP3_3157 La Ringduva juv (Columba palumbus)_RL20778 Qa Större Hackspett(Dendrocopos major)_RL13529 Qa Större hackspett (Dendrocopos major)_R703250
Ff Duvhök (Accipiter gentilis)_RF08395.jpg Ib Fiskmås (Larus canus)_RLP3_3157.jpg La Ringduva juv (Columba palumbus)_RL20778.jpg Qa Större Hackspett(Dendrocopos major)_RL13529.jpg Qa Större hackspett (Dendrocopos major)_R703250.jpg
Qa Större hackspett (Dendrocopos major)_R722803 Qa Större hackspett (Dendrocopos major)_R722812 Sa Björktrast (Turdus pilaris)RL18583 Sa Björktrast (Turdus pilaris)_D720696 Sa Björktrast (Turdus pilaris)_RF08934
Qa Större hackspett (Dendrocopos major)_R722803.jpg Qa Större hackspett (Dendrocopos major)_R722812.jpg Sa Björktrast (Turdus pilaris)RL18583.jpg Sa Björktrast (Turdus pilaris)_D720696.jpg Sa Björktrast (Turdus pilaris)_RF08934.jpg
Sa Björktrast (Turdus pilaris)_RL18581 Sa Björktrast (Turdus pilaris)_RL20502 Sa Koltrast juv (Turdus merula) juv_RL20493 Sa Koltrast juv (Turdus merula)_DSC1423 Sa Koltrast juv (Turdus merula)_DSC2578
Sa Björktrast (Turdus pilaris)_RL18581.jpg Sa Björktrast (Turdus pilaris)_RL20502.jpg Sa Koltrast juv (Turdus merula) juv_RL20493.jpg Sa Koltrast juv (Turdus merula)_DSC1423.jpg Sa Koltrast juv (Turdus merula)_DSC2578.jpg